top of page

Nieuwe Mensheid Belofte

Samenleven creëren

Sluit je aan bij de beweging

Een nieuwe mensheid moet opstaan 

van wie we zijn

Wij stellen voor

We roepen op tot de geboorte van een nieuwe mensheid.
Er is dringend behoefte aan een nieuwe mensheid die de onderlinge verbondenheid van al het leven erkent en in harmonie leeft met de aarde en al haar bewoners.

100,000

mensen hebben beloofd een nieuwe mensheid te laten ontstaan. 
Nu is het jouw beurt.

Doe de belofte

"Ik beloof deel uit te maken van een Nieuwe Mensheid, en van het creëren van coëxistentie op aarde mijn persoonlijke verantwoordelijkheid en prioriteit te maken."

Bedankt voor het indienen!

Waarom een ​​nieuwe mensheid moet opstaan

De ongekende veranderingen waarmee wij worden geconfronteerd in onze natuurlijke en sociale omgeving vereisen een transformatie van wie wij zijn en hoe wij leven. Daarom roepen wij op tot de geboorte van een nieuwe mensheid. 

Een nieuwe mensheid die de onderlinge verbondenheid van al het leven erkent en het welzijn van de planeet tot fundament van al zijn waarden maakt, is dringend nodig.
 
Als Homo sapiens heeft onze intelligentie ons geholpen veel te bereiken, maar het is niet genoeg om de uitdagingen waar we als planeet voor staan op te lossen. Om ze te overwinnen, moeten we ons bewustzijn verruimen en veranderen in Homo coëxistentie, een soort die in harmonie leeft met de aarde, de natuur en al het leven. Als we niet kiezen voor co-existentie, zullen we onze eigen vernietiging veroorzaken. 

De tijd om te veranderen is nu.
 
Verandering is Dringend en Onvermijdelijk
De mensheid staat op een kruispunt. Verslechterende klimaatveranderingen, ecologische ineenstorting, oncontroleerbare technologische vooruitgang en de toenemende dreiging van gewelddadige conflicten maken duidelijk dat de tijd dringt voor onze soort. We moeten onmiddellijk actie ondernemen om de zaken te keren. We moeten een radicale verandering in ons denken en gedrag ondergaan om deze uitdagingen aan te pakken.
 
Er is een Beter Verhaal
Hoewel de mensheid een geschiedenis heeft van competitie en strijd om dominantie, waardoor individuen lijden en de planeet wordt verwoest, moeten we erkennen dat dit niet ons enige verhaal is. Ons ware verhaal, één van grootsheid en schoonheid, moet nog geschreven worden. De keuze en macht om ons lot vorm te geven ligt in onze eigen handen, nu meer dan ooit. 
 
We Zijn Er Klaar Voor 
De antwoorden op onze problemen zijn al beschikbaar voor ons. Wat we nodig hebben is een keuze en een verbintenis. Als we bezorgd zijn over de toekomst van de mensheid en onze planeet, als we toegewijd zijn om de aarde in een betere staat achter te laten dan ze nu is, als ieder van ons bereid is zijn rol te spelen in het bijdragen aan een toekomst die duurzaam, rechtvaardig en vreedzaam is, dan zijn we klaar om onszelf te transformeren tot een nieuw soort mensheid. 

Verklaring van wie we zijn

Wij Kiezen Wie Wij Zijn
We erkennen dat we niet gebonden zijn aan een dogma, religie of beperkend geloofssysteem. Door los te komen van de beperkingen van het verleden, nemen we eigendom van ons lichaam, geest en bewustzijn, en creëren we een nieuw pad naar een meer vreedzame en duurzame toekomst.

Wij Zijn Burgers van de Aarde
Wij erkennen dat wij wereldburgers zijn, die huidskleur, taal, ras, cultuur, religie en nationaliteit overstijgen. Wij begrijpen dat wij een gemeenschappelijke identiteit delen als bewoners van deze planeet. Wij zetten ons in om de gezondheid van de aarde en al het leven te bevorderen en een harmonieus samenleven met elkaar en de aarde te stimuleren.

Wij zijn de Natuur
Wij erkennen dat wij niet los staan van de natuur, maar er integraal deel van uitmaken. Wij begrijpen dat onze handelingen een diepgaande invloed hebben op de natuurlijke wereld. Door onze natuurlijke essentie te omarmen, herstellen we onze band met de natuur en werken we aan een gezondere relatie met onze planeet.

Wij Zijn de Toekomst van de Aarde

Wij erkennen dat de toekomst van de aarde niet het probleem van iemand anders is, maar de verantwoordelijkheid van ieder van ons om deze te beschermen en te behouden. Door deze verantwoordelijkheid te omarmen, kunnen we een duurzame en bloeiende toekomst creëren voor onze planeet en al haar bewoners.

Voorgestelde acties

Als leden van een Nieuwe Mensheid verbinden wij ons tot de volgende acties:

1) Op natuurlijke en proactieve wijze zorgen voor ons eigen fysieke, mentale en emotionele welzijn waar mogelijk en anderen helpen hetzelfde te doen. 
2) Leven in harmonie met de natuur door onze ecologische voetafdruk te verkleinen, energie en water te besparen en natuurlijke habitats en biodiversiteit te beschermen.
 
3) Het bevorderen van vrede en harmonieus samenleven door het stimuleren van dialoog, respect en begrip tussen culturen, religies en naties.
 
4) Het ondersteunen van verstandig gebruik van technologie en duurzame en rechtvaardige economische ontwikkeling door verantwoorde consumptie, productie en investeringen.
 
5) Onszelf en anderen informeren over de dringende behoefte aan verandering, de mogelijkheden voor actie, en verhalen van succes, en anderen aanmoedigen om zich bij ons aan te sluiten in de inspanning om de planeet te redden.

Een oproep voor een nieuwe mensheid

Wij roepen iedereen op, van individuen tot organisaties en regeringen, om het welzijn van onze planeet en al haar bewoners prioriteit te geven boven winst op korte termijn, gemak en macht. Laten we ons verenigen en de eerste stap zetten om onze gewoonten en ideeën uit het verleden te veranderen en een nieuwe mensheid op te bouwen die zich inzet voor een harmonieus samenleven met elkaar en onze planeet.

Doe de belofte

"Ik beloof deel uit te maken van een Nieuwe Mensheid, en van het creëren van coëxistentie op aarde mijn persoonlijke verantwoordelijkheid en prioriteit te maken." 

100,000

mensen hebben beloofd een nieuwe mensheid te laten ontstaan. 
Nu is het jouw beurt.

Spread the Word

Help us spread the word about the New Humanity Pledge.
Add this QR code to your email signature, social profile, or website to encourage more people to take the pledge.
ABCD
Deze belofte is gemaakt door Ilchi Lee samen met andere mede-Aardeburgers.
iStock-1326032272.jpg
bottom of page